Магістратура

На кафедрі менеджменту здійснює підготовку за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування». Кафедра менеджменту забезпечує підготовку професійних управлінців, що володіють сучасними технологіями управління та здатні ефективно управляти компанією.

Термін навчання – 1 рік і 4 місяці для денної та заочної форми навчання.

До основних дисциплін, викладання яких здійснює кафедра та які забезпечують основу фахової підготовки студентів спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» належать:

«Корпоративне управління», «Менеджмент організації», «Публічне адміністрування», «Управління змінами», «Управління проектами», «Управління якістю», «Фінансовий менеджмент»

Основні посади, на яких можуть працювати студенти спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» після закінчення навчання:

За цією спеціалізацією здійснюється підготовка фахівців на посади: керівні працівники апарату органів державної влади і місцевого самоврядування; керівники фінансових та економічних підрозділів; керівники підрозділів кадрів і трудових відносин; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-дослідної підготовки виробництва; керівники інших функціональних відділів; працівники апарату органів державної влади і місцевого самоврядування; фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва; економісти; агенти із зайнятості та трудових контрактів; менеджер; економіст; інспектор з кадрових питань та побуту, підготовки кадрів; менеджер (економіст) відділу соціального розвитку, організації праці та заробітної плати; менеджер (економіст) відділу збуту; менеджер комерційного відділу; менеджер (економіст) відділу матеріально-технічного постачання, складу тощо; молодший науковий співробітник; менеджер (економіст) з дослідження товарного ринку; менеджер (економіст) відділу реклами тощо.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування»:

 • апарат органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • фінансові та економічні підрозділи;
 • підрозділи кадрів і трудових відносин;
 • підрозділи матеріально-технічного постачання;
 • науково-дослідні підрозділи;
 • підрозділи з науково-дослідної підготовки виробництва;
 • відділ соціального розвитку, організації праці та заробітної плати;
 • відділ збуту;
 • комерційний відділ;
 • відділ матеріально-технічного постачання,
 • склад; відділ реклами тощо.

До основних завдань, які зможуть вирішувати випускники спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» у майбутній професійній діяльності належать:

передпроектний аналіз економічних об’єктів і задач та визначення їхнього взаємозв’язку; дослідження методологічних засад розвитку підприємства;дослідження особистості як управлінського феномену; проектування системи управління персоналом; розроблення стратегій розвитку підприємства, економічних процесів та тенденцій; розроблення управлінських заходів та рекомендацій; організування налагодження взаємовідносин між керівництвом та працівниками підприємства; організування господарської діяльності підприємства; забезпечення особистісних аспектів лідерства; використання методологічних прийомів у науці управління; реалізація функцій управління; оцінка ефективності та результативності дій; моніторинг роботи системи управління економічним об’єктом; прогнозування стратегічного розвитку підприємства; системне забезпечення функціонування підприємства; забезпечення функціонування груп та команд організації.

Правила вступу в магістратуру: http://admission.lnu.edu.ua/specialist_master/