Вступнику

 

Кафедра менеджменту  – це випускова кафедра економічного факультету ЛНУ, яка готує фахівців ступенів вищої освіти:

  • бакалавр – за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» (денна та заочна форми навчання);
  • бакалавр (на базі молодшого спеціаліста) – за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» (денна та заочна форми навчання);
  • магістр – за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» (денна та заочна форми навчання).

У межах визначеної спеціальності здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту для роботи на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності та типів господарювання з метою здійснення ними професійної управлінської діяльності та виконання функцій планування, прогнозування, організування, мотивування, контролювання та регулювання.

Терміни навчання:

  • денна форма: бакалавр – 4 роки (2 роки на базі молодшого спеціаліста); магістр – 1 рік 4 місяці;
  • заочна форма: бакалавр – 5 років; магістр –1 рік 4 місяці.

Конкурентними перевагами бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту є їх практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища; якісна підготовка кваліфікованих керівників; можливість обирати мову навчання (українська або англійська); можливість стажуватися за кордоном; використання новітніх методів навчання.

Випускники кафедри менеджменту – це фахівці-менеджери широкого профілю, які користуються чималим попитом на ринку праці. Менеджмент посідає центральне місце в структурі управління підприємством. На відміну від спостережних і контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою владою і несе повну відповідальність за очолювану ділянку роботи. Менеджер розглядається як професійний керівник, що здійснює управлінські функції. Менеджери займають найвищу позицію в рейтингу управлінців. Менеджер – це фахівець, який поєднує знання в галузі економіки, менеджменту, маркетингу, організації виробництва, статистики, соціології, психології тощо. Менеджер відповідає за розробку і прийняття рішень щодо організаційних питань менеджменту, знає відповідь на питання “Як підприємству отримати прибуток в складних умовах?”. Випускники цієї спеціальності набувають знання з конкурентоспроможним поєднанням сучасної економічної підготовки. Менеджери – це стратеги фірми, які здатні вирішувати найскладніші питання, що безпосередньо пов’язані із функціонуванням підприємств.