Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання для студентів факультету багатьох спеціальностей дисциплін:

 • «Менеджмент»,
 • «Менеджмент персоналу»,
 • «Господарське право»,
 • «Стратегічне управління»;

навчальних курсів з більшості нормативних і вибіркових дисциплін для студентів за напрямом підготовки «Менеджмент», зокрема:

 • «Адміністративне управління»,
 • «Адміністративний менеджмент»,
 • «Аналіз господарської діяльності»,
 • «Господарське законодавство»,
 • «Державне регулювання економіки»,
 • «Державне та регіональне управління»,
 • «Екологічний менеджмент»,
 • «Економічна діагностика»,
 • «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»,
 • «Комунікативний менеджмент»,
 • «Контролінг»,
 • «Логістика»,
 • «Маркетинг»,
 • «Менеджмент»,
 • «Операційний менеджмент»,
 • «Організація і планування діяльності підприємств»,
 • «Організація підприємницької діяльності»,
 • «Організація праці менеджера»,
 • «Самоменеджмент»,
 • «Соціальне управління»,
 • «Соціально-економічне прогнозування»,
 • «Стратегічне управління»,
 • «Теорія організації»,
 • «Університетська освіта: Вступ до фаху»,
 • «Управління інноваціями»,
 • «Управління персоналом»

тощо.