Науково-методичний семінар

Задля активізації та стимулювання науково-педагогічних досліджень співробітників, на кафедрі менеджменту систематично проводиться науково-методичний семінар, де відбувається апробація наукових робіт науковців, аспірантів і пошукачів кафедри.

ПЛАН проведення наукових семінарів кафедри менеджменту у 2015-2016 н.р.

Доповідач

Тема доповіді

Дата виступу

проф. Яцура В.В.

Економіка знань як сучасний етап розвитку світоекономіки

грудень

проф. Хоронжий А.Г.

Самокерування особистістю

листопад

проф. Жигайло Н.І.

Довіра як основа змін в економіці і суспільстві

лютий

проф. Кундицький О.О.

Освіта як основа відтворення людського капіталу

січень

доц. Горинь М.О.

Напрями належного врядування в сфері вищої освіти України.  

доц. Грищук А.М.

Проблеми трансформації відносин власності в Україні: політико-економічний вимір

лютий

доц. Данилевич Н.М.

Державне регулювання еколого-інноваційної діяльності в Україні  

доц. Жук О.П.

Сучасні технології управління людськими ресурсами

квітень

доц. Кохан М.О.

Трансформація ділового середовища в умовах суспільно-політичної кризи  

доц. Кривешко О.В.

 

грудень

доц. Оробчук М.Г.

Ресурсна безпека життєдіяльності громадян України

грудень

доц. Сенишин О.С.

Прогностична оцінка нарощування експортного потенціалу продовольчого комплексу України

лютий

доц. Харко В.Ю.

Вимоги до управління в умовах трансформації  

доц. Чопко Н.С.

Розвиток системи надання соціальних послуг в Україні

лютий

доц. Юринець З.В.

Формування інформаційно-аналітичного середовища інноваційної діяльності

січень

ст. викладач Островерх О.М.

Підсумки та наслідки трансформації державної власності в Україні.  

асист. Креховець О.В.

Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації

травень

аспір. Леськів О.

Зарубіжний досвід розбудови систем державного регулювання ринків маркетингових комунікацій: перспективи функціонування в Україні

березень

аспір. Габінет І.О.

Сучасний стан і потенціал виробництва альтернативних видів палива та енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії в Україні

29.10.2015 р.

аспір. Уніят Х.І.

Дослідження адаптації зарубіжних механізмів ДПП до вітчизняних умов господарювання

 

лютий

аспір. Звір В.В.

Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості

січень

аспір. Горинь Я.О.

Фактори конкурентоспроможності освітніх послуг у сфері вищої освіти України.  

аспір. Околович О.

Особливості функціонування монополізованих ринків України

березень

аспір. Петрух О.А.

Проблеми в управлінні інноваційною діяльністю в галузі охорони здоров’я України та шляхи їх розв’язання

квітень

аспір. Пінчак Л.

Трансформація ділового середовища в умовах суспільно-політичної кризи  

Ст лаборант Євтушок О.В.

Об’єктивні чинники управління способом життя людини в умовах використання сучасних технологій.  

Інженер Дроздовська Л.О.

Освітнє середовище Львівської області в період соціально-економічних перетворень.