Напрями наукових досліджень

Кафедра менеджменту має різнопланові наукові інтереси. Окрім професорсько-викладацького складу її надбанням є ряд молодих науковців як серед випускників магістратури та аспірантури так і серед студентів, що навчаються. Основними напрямками досліджень можна вважати: глобальний підхід до вивчення системи менеджменту в Україні, дослідження в сфері історії походження українського менеджменту, вивчення стратегічного управління в умовах нестабільного середовища, вивчення закономірностей змін в системі управління, соціально-психологічні аспекти менеджменту, правові засади адміністрування, дослідження управління структурно-інноваційними процесами в регіоні, застосування фінансового менеджменту, вивчення зарубіжного досвіду менеджменту та пристосування найновітніших розробок менеджменту до умов економіки України, а також дослідження місця України в сучасних євроінтеграційних процесів.

Напрями наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту

1.

проф. Яцура В.В.

Управління змінами в організації, історико-культурні витоки та теоретико-прикладні засади сучасного менеджменту

2.

проф. Хоронжий А.Г.

Самоменеджмент, методи наукових досліджень, філософські аспекти управління

3.

проф. Жигайло Н.І.

Соціально-психологічні аспекти управління, комунікативний менеджмент

4.

проф. Кундицький О.О.

Фінансовий аналіз у сучасному управлінні, теоретико-прикладні засади сучасного менеджменту

5.

доц. Оробчук М.Г.

Екологічний і регіональний менеджмент, управління ресурсною безпекою

6.

доц. Грищук А.М.

Управління змінами в організації, інвестиційний менеджмент, організаційно-правові аспекти управління, управління проектами

7.

доц. Юринець З.В.

Інноваційний менеджмент, самоменеджмент, інформаційні технології та контролінг в управлінні

8.

доц. Харко В.Ю.

Операційний менеджмент, управління соціальною сферою, зовнішньоекономічна діяльність та публічне адміністрування

9.

доц. Жук О.П.

Управління людськими ресурсами в організації, розвиток людського потенціалу національної економіки, міжнародний і зовнішньоекономічний менеджмент

10.

доц. Горинь М.О.

Державне та регіональне управління, публічне адміністрування, соціальна відповідальність компаній, менеджмент освіти

11.

доц. Сенишин О.С.

Соціально-економічне прогнозування та державне регулювання, фінансовий менеджмент, управління підприємствами харчової промисловості

12.

доц. Кохан М.О.

Антикризове управління, глобалізаційні та інтеграційні економічні процеси, організаційно-правові аспекти управління бізнесом, договірний менеджмент

13.

доц. Кривешко О.В.

Маркетингова діяльність організацій, логістичний менеджмент, конкурентоспроможність підприємств та продукції

14.

доц. Чопко Н.С.

Стратегічне управління, фінансовий менеджмент, управління бізнес-процесами, регулювання сфери соціального забезпечення

15.

доц. Данилевич Н.М.

Соціологічні аспекти управління, управління соціоекосистемами, соціально-психологічне забезпечення менеджменту

16.

к.е.н., асист. Замроз М.В.

Управління конкурентоспроможністю підприємства, мотиваційний менеджмент, теоретико-прикладні засади сучасного менеджменту

17.

ст. вик. Островерх О.М.

Маркетингова діяльність підприємства, маркетинговий менеджмент.

18.

асист. Креховець О.В.

Теоретико-прикладні засади сучасного менеджменту, ринок праці і зайнятість населення, управління персоналом.