Жук Оксана Петрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Освіта:

У 2001 р. закінчила економічний факультет ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю „Адміністративний менеджмент”, у 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. У 2005 р. захистила кандидатську дисертація на тему „Управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України” за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою.

Професійна діяльність:

 • З 2001 р. працює на кафедрі менеджменту ЛНУ ім. І. Франка
 • З 2008 р. – на посаді доцента кафедри. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності 13 років.

Навчальні дисципліни, що викладає:

 • „Менеджмент”
 • „Управління персоналом”
 • „Міжнародний менеджмент”
 • „Зовнішньоекономічна діяльність підприємств”.

Сфера наукових інтересів: проблеми управління людськими ресурсами в організації, розвитку людського потенціалу України, міжнародний і зовнішньоекономічний менеджмент.

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Жук О.П. Мінімальна зарплата як інструмент державного регулювання оплати праці / О.П. Жук, Г.І. Тибінка // Економічний простір: Зб. наук. праць. – № 42. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 326 c. – С.56-65.
 2. Жук О.П. Застосування інформаційно-аналітичних інструментів для оцінки ефективності інвестицій (на прикладі Львівської області) / О.П. Жук, І.Ю. Шумська // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 25. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 150-156.
 3. Жук О.П. Зовнішня торгівля Львівщини: основні тенденції у посткризовий період // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2012. – С.80-83.
 4. Жук О.П. Компетентнісний підхід у процесі вдосконалення управління людськими ресурсами на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Фахове видання. – 2013. – Вип. 30. – С. 127-131.
 5. Жук О.П. Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України / О.П. Жук, Л.О. Дроздовська // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. –Том 18. – Випуск 3.1 – С. 151-154.
 6. Жук О.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі системно-функційного підходу // Формування ринкової економіки в Україні. Фахове видання. – 2014. – Вип. 33. Ч1 – С. 49-55

Монографії, підручники, посібники:

 1. Жук О.П. Управління розвитком та реалізацією людського потенціалу регіону // Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи: колективна монографія / За ред. М.О. Горинь, О.С. Сенишин. Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 352с. (С. 196-218).
 2. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 444с. (з грифом МОН України).

 

В цілому автор або співавтор 60 наукових і науково-методичних праць.

Жук Оксана Петрівна
Контактна інформація
Stay in Touch