Оробчук Михайло Григорович

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Назва кандидатської та докторської дисертації, шифр спеціальності, рік захисту:

Економічні проблеми охорони земель колгоспів, лісостепової зони УРС (на прикладі Тернопільської області), 08 00 22 – економіка, планування і організація управління сільським господарством, 1989

Сфера наукових інтересів:

 • Природоохоронна діяльність
 • земельноохоронна діяльність
 • ресурсна безпека сільськогосподарського виробництва.

Навчальні дисципліни:

 • Управління якістю
 • менеджмент організації
 • екологічний менеджмент
 • організація і планування діяльності підприємства
 • регіональна економіка та екологія.

Публікації:

 1. Світоглядні основи формування екологічної культури землекористування // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 20. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 65-68.
 2. Оробчук М. Г., Домашиц М. В. Необхідність залучення іноземних інвестицій для розвитку сільського господарства України // Економіка і проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць в 9 томах. Випуск 264. Дніпропетровський національний університет, 2010. – С. 1399 – 1408.
 3. Оробчук М.Г., Лацик Ю.М. Ефективність земельноохоронних інвестицій / Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. Вип. 46. – 2011 р. – С. 401-409.
 4. Марченко О.М., Оробчук М.Г. Необхідність поліпшення економічної безпеки сільських домогоспод0арств / Науковий Вісник Львівського університету внутрішніх справ. Серія економічна. Випуск № 2. Льв. УВС, 2012. – С. 292-303.
 5. М. Оробчук, М. Свистун. Державна підтримка поліпшення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництва / Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. Вип. 43. – 2012. – С. 510-519.
 6. Оробчук М.Г., Кубай Д.І. Напрями удосконалення державного регулювання екологічного інвестування // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С. 123-127.
 7. М. Оробчук, М. Домашиц. Удосконалення державного контролю орендного землекористування іноземниим інвесторами // Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького. Серія „Економічні науки”. – Т. 14, № 4 (54). – Львів, 2012. – С. 401-406.
Оробчук Михайло Григорович
Контактна інформація
Stay in Touch