Кривешко Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посада, науковий ступінь, вчене звання:

Доцент кафедри менеджменту, к.е.н

Сфера наукових інтересів:

 • маркетингова діяльність організацій;
 • логістичний менеджмент;
 • проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств та продукції.

Навчальні дисципліни:

 • Логістика
 • Адміністративний менеджмент
 • Економічна діагностика

Загальна кількість та основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Петрович Й. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : [монографія] / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 228 c.;
 2. Кривешко О. В. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств та кластерів / О. В. Кривешко, П. В. Сідун // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми. – Випуск 720. – 2012. – С. 180-188;
 3. Кривешко О. В. Місце маркетингових стратегій підприємства у формуванні конкурентних переваг / О. В. Кривешко // Видавничий дім «ІНЖЕК», Бізнес Інформ. – 2012. – №1. – С. 159-162;
 4. Кривешко О. В. Торгова марка як стратегічна маркетингова конкурентна перевага підприємства / О. В. Кривешко // Видавничий дім «ІНЖЕК», Бізнес Інформ. – 2011. – №11. – С. 169-171;
 5. Кривешко О. В. Проблеми врахування етичних аспектів маркетингового впливу на споживача / О. В. Кривешко // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 20. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009 – С.199-202.
Кривешко Ольга Володимирівна
Контактна інформація
Stay in Touch