Хоронжий Андрій Гнатович

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь, вчене звання:

 • канд. екон. наук: Оборотні засоби промислових підприємств та їх ефективність (1969);
 • доцент (1982)
 • доктор екон. наук: Інтенсифікація процесу управління основною ланкою народного господарства (на прикладі ВО і НВО) (1989);
 • професор (1991)

Навчальні дисципліни:

 • «Самоменеджмент»
 • «Теорія організації»
 • «Філософія управління»
 • «Методологія і організація наукових досліджень»

Наукові інтереси:

Дослідження актуальних проблем вдосконалення і розвитку соціального і адміністративного управління, самоврядування та способу життя людини.

Автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць.

Монографії:

 1. Хоронжий А.Г. Организация управления производственным объединением. – Львов : Высшая шк., 1985. – 128 с.
 2. Інтенсифікація соціального виробництва / За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів : Вища шк., 1985. – 269 с.
 3. Мобильность кадров на промышленном предприятие. / За ред. Л. А. Олисневича. – К. : Техніка, 1980. – 205 с.
 4. Організація производства и управления в объединениях. / За ред. Долішнього М. І. (у співавт.). – К. : Наук. думка, 1981. – 250 с.
 5. Хоронжий А.Г., Яцура В.В. Оборотні кошти соціально-промислових підприємств. – Львів : Вища шк., 1975. – 164 с.
 6. Хоронжий А.Г., Коваліско Н.В. Регіональна трудова мобільність. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – ??? с.

Навчальні посібники:

 1. Соціологія : [навч. посібник] / За ред. В. М. Пічі. – Львів : «Новий світ», 2002. – 312 с.
 2. Соціологія : [підручник] / За ред. В. М. Пічі. – Львів : «Магнолія плюс», 2004. – 317 с.
 3. Практикум з соціології : [навч. посібник] / За ред. В. М. Пічі. – Львів : «Новий світ», 2006. – 368 с.
 4. Хоронжий А. Г. Основи соціального управління : [навч. посібник]. – Львів : «Магнолія плюс», 2006. – 220 с.
 5. Хоронжий А. Г. Соціологія і психологія : [навч.-метод. посібник] / Хоронжий А. Г., Кулініч І. О., Жигайло Н. І. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 212с.
 6. Хоронжий А. Г. Соціологія релігії : [навч. посібник]. – Львів : «Магнолія плюс – 2006», 2007. – 170 с.
 7. Соціологія і психологія : [навч. посібник] / А. Г. Хоронжий, І. О. Кулініч, Н. І. Жигайло. – К. : Каравела, 2009. – 760 с.
 8. Хоронжий А. Г. Соціальне управління : [навч. посібник]. – Львів : «Магнолія плюс», 2010. – 290 с.
 9. Психологія керівника : [навч. посібник] / А. Г. Хоронжий, І. О. Кулініч, Н. І. Жигайло. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 256 с.

Словники:

 1. Соціологія: терміни, поняття, персоналії : [навч. словник-довідник] / За ред. В. М. Пічі. – К. : «Каравела», Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 480 с.
 2. Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є. Соціологія : Короткий навчальний словник : терміни і поняття / За наук. редакцією В. М. Пічі. – Львів : «Магнолія плюс», 2008. – 340 с.
 3. Джонсон Алан Г. Тлумачний словник з соціології / Пер. з англ. за науковою редакцією Всеволода Ісаїва, Андрія Хоронжого. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 480 с.
Хоронжий Андрій Гнатович
Контактна інформація
Stay in Touch