Харко Володимир Юрійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посада, науковий ступінь, вчене звання та інше:

Доцент кафедри менеджменту, к.е.н

Сфера наукових інтересів:

Проблематика управління соціально-економічною сферою, публічного адміністрування та місцевого самоврядування.

Навчальні дисципліни:

  • Публічне управління
  • Менеджмент ЗЕД
  • Менеджмент
  • Операційний менеджмент

Загальна кількість та основні наукові та навчально-методичні праці – близько 70 праць:

  1. Харко В. Сутність виробничої стратегії підприємства як основи проектування операційної стратегії / В. Харко, В. Музика // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 26. – Частина 2. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2012. – С. 359-363;
  2. Харко В. Управління діяльністю організації на міжнародному ринку послуг / В. Харко, П. Строгуш // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 28. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 168-172;
  3. Харко В. Ю. Проблеми та перспективи українських міжнародних автомобільних перевезень / В. Ю. Харко, І. В. Костюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Випуск ІІ (42). – Ч.2; Т.1. – С. 498-506;
  4. Харко В. Ю. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів (напрям підготовки «Менеджмент») / В. Ю. Харко, Б. М. Максимів. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 112 с.;
  5. Харко В. Ю. Публічне адміністрування: питання і відповіді : Посібник для самостійної підготовки студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» / Харко В. Ю. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 80 с.
Харко Володимир Юрійович
Контактна інформація
Stay in Touch