Горинь Марта Орестівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат економічних наук: Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сектору України (2007); спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; доцент (2009)

Навчальні дисципліни:

 • «Корпоративне управління»
 • «Соціальна відповідальність»
 • «Державне та регіональне управління»
 • «Державне регулювання економіки»

Наукові інтереси:

теоретичні і практичні проблеми процесу формування та функціонування корпоративного сектору економіки України, проблеми розвитку сфери освітніх послуг в Україні, проблематика корпоративного, антикризового та фінансового управління, планування та прогнозування.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць.

Монографії:

 1. Піцур Я. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України : [монографія] / Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 2. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.
 3. Горинь М. О. Управління ресурсами у галузі охорони здоров’я: стан та перспективи : [монографія] / М. О. Горинь, О. Я. Литвин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 199 с.

Підручники:

 1. Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с. (з грифом МОН)

Навчальні посібники:

 1. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник / В. В. Яцура, О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 412 с. (з грифом МОН);
 2. Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 642 с. (з грифом МОН);

Останні наукові публікації:

 1. Горинь М.О., Овсянецька О. Перспективи використання ресурсного підходу у дослідженні системи управління організацією // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Випуск 24. – Львів: ЛНУ ім І. Франка, 2011. – С.102-108.
 2. Сенишин О. С. Горинь, І. І. Войтович Використання SWOT-аналізу у діяльності підприємств сфери збуту // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 45. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 286-289.
 3. Горинь М. О. До проблеми аналізу концепції належного урядування в Україні / М. О. Горинь // Формування ринкової

 

Горинь Марта Орестівна
Контактна інформація
Stay in Touch