Магістратура

На кафедрі менеджменту здійснює підготовку за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент підприємницької діяльності». Кафедра менеджменту забезпечує підготовку професійних управлінців, що володіють сучасними технологіями управління та здатні ефективно управляти компанією.

Термін навчання – 2 роки для денної та заочної форми навчання.

До основних дисциплін, викладання яких здійснює кафедра та які забезпечують основу фахової підготовки студентів спеціальності Менеджмент належать:

«Корпоративне управління», «Менеджмент організації», «Публічне адміністрування», «Управління змінами», «Управління проектами», «Управління якістю», «Фінансовий менеджмент»

Основні посади, на яких можуть працювати студенти спеціальності 073 Менеджмент після закінчення навчання:

За цією спеціальністю здійснюється підготовка фахівців на посади: керівні працівники апарату органів державної влади і місцевого самоврядування; керівники фінансових та економічних підрозділів; керівники підрозділів кадрів і трудових відносин; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-дослідної підготовки виробництва; керівники інших функціональних відділів; працівники апарату органів державної влади і місцевого самоврядування; фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва; економісти; агенти із зайнятості та трудових контрактів; менеджер; економіст; інспектор з кадрових питань та побуту, підготовки кадрів; менеджер (економіст) відділу соціального розвитку, організації праці та заробітної плати; менеджер (економіст) відділу збуту; менеджер комерційного відділу; менеджер (економіст) відділу матеріально-технічного постачання, складу тощо; молодший науковий співробітник; менеджер (економіст) з дослідження товарного ринку; менеджер (економіст) відділу реклами тощо.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання за спеціальністю Менеджмент:

 • апарат органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • фінансові та економічні підрозділи;
 • підрозділи кадрів і трудових відносин;
 • підрозділи матеріально-технічного постачання;
 • науково-дослідні підрозділи;
 • підрозділи з науково-дослідної підготовки виробництва;
 • відділ соціального розвитку, організації праці та заробітної плати;
 • відділ збуту;
 • комерційний відділ;
 • відділ матеріально-технічного постачання,
 • склад; відділ реклами тощо.

До основних завдань, які зможуть вирішувати випускники університету спеціальності Менеджмент у майбутній професійній діяльності належать:

передпроектний аналіз економічних об’єктів і задач та визначення їхнього взаємозв’язку; дослідження методологічних засад розвитку підприємства;дослідження особистості як управлінського феномену; проектування системи управління персоналом; розроблення стратегій розвитку підприємства, економічних процесів та тенденцій; розроблення управлінських заходів та рекомендацій; організування налагодження взаємовідносин між керівництвом та працівниками підприємства; організування господарської діяльності підприємства; забезпечення особистісних аспектів лідерства; використання методологічних прийомів у науці управління; реалізація функцій управління; оцінка ефективності та результативності дій; моніторинг роботи системи управління економічним об’єктом; прогнозування стратегічного розвитку підприємства; системне забезпечення функціонування підприємства; забезпечення функціонування груп та команд організації.

Правила вступу в магістратуру: http://admission.lnu.edu.ua/specialist_master/