Бакалаврат

На кафедрі менеджменту здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування».

Термін навчання – 4 роки для денної та 5 років заочної форми навчання.

До основних дисциплін, викладання яких здійснює кафедра та які забезпечують основу фахової підготовки студентів спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування».:

«Адміністративний менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Економічний аналіз та обгрунтування господарських рішень», «Стратегічне управління», «Організаційний розвиток», «Управління інноваціями», «Управління людськими ресурсами».

За цією спеціальністю здійснюється підготовка фахівців на посади: начальника, керівника великих та малих підприємств, підрозділу, відділу, бригади; завідувача, заступника завідувача підрозділу, господарства, секції, залу, групи; майстра дільниці, цеху, служби; лаборанта (освіта); інструктора-методиста; імпресаріо; адміністратора групи, залу; агента з організації, замовлень; комерційного агента, торговельного агента, торговельного представника; адміністративного секретаря; фахівця з найму робочої сили; техніка з нормування праці, підготовки виробництва; інспектора з кадрів, з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; інспектор з контролю за виконанням доручень; інспектор з основної діяльності; молодшого інспектора; диспетчера-інспектора; інспектор торговельний; торговельний брокер (маклер); чергового відповідального по відомству, філіалу, агенству; організатора; ліквідатора-розпорядника; коменданта бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR – менеджера.

 Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування»:
 • державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури виробничі служби, дільниці;
 • підрозділи в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • підрозділи у ресторанах та готелях;
 • відділи безпеки руху, охорони праці та якості;
 • підрозділах на транспорті, у складському господарстві та зв’язку;
 • підрозділи у комерційному обслуговуванні;
 • підрозділи у побутовому обслуговуванні;
 • підрозділи у сфері культури, відпочинку та спорту;
 • технічні відділи у галузі фізичних наук і техніки;
 • технічні відділи у галузі управління;
 • митно-брокерські відділи;
 • компанії клірингу та експедиції;
 • туристичні компанії;
 • служби зв’язків з громадськістю;
 • відділи постачання і збуту;
 • логістичні підрозділи підприємств;
 •  посередницькі і торговельні організації;
 • консалтингові фірми;
 • банки та інші фінансові установи;
До основних завдань, які зможуть вирішувати випускники спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»  у майбутній професійній діяльності належать:

Дослідження та аналіз головних характеристик розвитку і функціонування суспільства; дослідження соціально-психологічних особливостей розвитку суспільства та особистості; інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів; аналіз діяльності підприємства (підрозділу, сфери), національної економіки чи її секторів; дослідження особливостей функціонування зарубіжних економічних систем та міжнародного бізнесу в цілому; розроблення консультаційних проектів у сфері оптимізації господарських процесів; розроблення планів, програм та проектів за сферами діяльності підприємства; розроблення моделей розвитку економічних процесів; планування і організація особистої роботи; організація колективної праці і соціально-трудових відносин; організування роботи усіх видів ресурсів та потенціалу організації для досягнення єдиної мети; організація дій з метою попередження або зменшення рівня збитків діяльності; організація діловодства, складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів з обліково-фінансової діяльності; розуміння концептуальних основ розвитку та володіння інструментарієм науки управління; розроблення і застосування систем ситуативного управління; формування та реалізація ефективних систем мотивації; аналіз соціально-психологічних аспектів управління; здійснення управлінської діяльності на основі врахування культурних, етичних та соціальних цінностей суспільства; розроблення і впровадження системи ефективних комунікацій; розроблення та впровадження системи екологічного менеджменту; оптимізація процесу розроблення та ухвалення управлінських рішень; знання механізму державного регулювання та основ адміністративного управління економікою; моніторинг окремих господарських і управлінських процесів; прогнозування розвитку економічних систем на макрорівні; прогнозування розвитку окремих соціально-економічних процесів; прогнозування розвитку діяльності суб’єктів господарювання, її окремих сфер; створення та використання автоматизованих інформаційних систем управління; робота з сучасними програмними засобами та базами даних.

Правила вступу http://admission.lnu.edu.ua/