Бакалаврат

На кафедрі менеджменту здійснюється підготовка за напрямом підготовки «Менеджмент».

Термін навчання – 4 роки для денної та 5 років заочної форми навчання.

До основних дисциплін, викладання яких здійснює кафедра та які забезпечують основу фахової підготовки студентів напряму підготовки  «Менеджмент» належать:

«Адміністративний менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Самоменеджмент», «Стратегічне управління», «Теорія організації», «Університетська освіта: Вступ до фаху», «Управління інноваціями», «Управління персоналом».

За цією спеціальністю здійснюється підготовка фахівців на посади: начальника, керівника великих та малих підприємств, підрозділу, відділу, бригади; завідувача, заступника завідувача підрозділу, господарства, секції, залу, групи; майстра дільниці, цеху, служби; лаборанта (освіта); інструктора-методиста; імпресаріо; адміністратора групи, залу; агента з організації, замовлень; комерційного агента, торговельного агента, торговельного представника; адміністративного секретаря; фахівця з найму робочої сили; техніка з нормування праці, підготовки виробництва; інспектора з кадрів, з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; інспектор з контролю за виконанням доручень; інспектор з основної діяльності; молодшого інспектора; диспетчера-інспектора; інспектор торговельний; торговельний брокер (маклер); чергового відповідального по відомству, філіалу, агенству; організатора; ліквідатора-розпорядника; коменданта бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR – менеджера.

 Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання напряму підготовки „Менеджмент”:
 • державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури виробничі служби, дільниці;
 • підрозділи в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • підрозділи у ресторанах та готелях;
 • відділи безпеки руху, охорони праці та якості;
 • підрозділах на транспорті, у складському господарстві та зв’язку;
 • підрозділи у комерційному обслуговуванні;
 • підрозділи у побутовому обслуговуванні;
 • підрозділи у сфері культури, відпочинку та спорту;
 • технічні відділи у галузі фізичних наук і техніки;
 • технічні відділи у галузі управління;
 • митно-брокерські відділи;
 • компанії клірингу та експедиції;
 • туристичні компанії;
 • служби зв’язків з громадськістю;
 • відділи постачання і збуту;
 • логістичні підрозділи підприємств;
 •  посередницькі і торговельні організації;
 • консалтингові фірми;
 • банки та інші фінансові установи;
До основних завдань, які зможуть вирішувати випускники університету напряму підготовки „Менеджмент” у майбутній професійній діяльності належать:

Дослідження та аналіз головних характеристик розвитку і функціонування суспільства; дослідження соціально-психологічних особливостей розвитку суспільства та особистості; інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів; аналіз діяльності підприємства (підрозділу, сфери), національної економіки чи її секторів; дослідження особливостей функціонування зарубіжних економічних систем та міжнародного бізнесу в цілому; розроблення консультаційних проектів у сфері оптимізації господарських процесів; розроблення планів, програм та проектів за сферами діяльності підприємства; розроблення моделей розвитку економічних процесів; планування і організація особистої роботи; організація колективної праці і соціально-трудових відносин; організування роботи усіх видів ресурсів та потенціалу організації для досягнення єдиної мети; організація дій з метою попередження або зменшення рівня збитків діяльності; організація діловодства, складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів з обліково-фінансової діяльності; розуміння концептуальних основ розвитку та володіння інструментарієм науки управління; розроблення і застосування систем ситуативного управління; формування та реалізація ефективних систем мотивації; аналіз соціально-психологічних аспектів управління; здійснення управлінської діяльності на основі врахування культурних, етичних та соціальних цінностей суспільства; розроблення і впровадження системи ефективних комунікацій; розроблення та впровадження системи екологічного менеджменту; оптимізація процесу розроблення та ухвалення управлінських рішень; знання механізму державного регулювання та основ адміністративного управління економікою; моніторинг окремих господарських і управлінських процесів; прогнозування розвитку економічних систем на макрорівні; прогнозування розвитку окремих соціально-економічних процесів; прогнозування розвитку діяльності суб’єктів господарювання, її окремих сфер; створення та використання автоматизованих інформаційних систем управління; робота з сучасними програмними засобами та базами даних.

Правила вступу http://admission.lnu.edu.ua/