Аспірантура

На кафедрі менеджменту діє аспірантура за спеціальністю 073 – Менеджмент

Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування систем та механізмів управління на макро- та мікрорівнях рівнях, досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності, процес та форми управління підприємством (менеджмент).

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” або “спеціаліст”.

 

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у Відділі аспірантури та докторантури (к. 210, вул. Університетська, 1) з 15 серпня по 26 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Вступні випробування проводять з 30 серпня по 6 вересня.

 

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Протокол співбесіди вступника на факультеті.
 3. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює.
 4. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у Відділ аспірантури і докторантури – на електронному носії.
 5. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 6. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
 7. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
 8. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для очної форми навчання).

 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • філософії – в обсязі відповідної навчальної програми;
 • іноземної мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Правила вступу в аспірантуру http://aspirantura.lnu.edu.ua/