Науковий гурток

З вересня 2010 року при нашій кафедрі розпочав свою роботу студентський науковий гурток під керівництвом професорів кафедри В. В. Яцури, А. Г. Хоронжого та доцента О. П. Жук.

Членами цього наукового гуртка можуть стати усі студенти 3-6 курсів нашої спеціальності, які мають бажання і потенціал працювати над науковими роботами, готувати наукові доповіді та статті, брати участь у різноманітних науково-практичних конференціях, семінарах та конкурсах як в Україні, так і за її межами. Протягом навчального року у роботі гуртка у середньому бере активну участь 35 студентів, які працюють над своїми науковими роботами під керівництвом практично усіх викладачів кафедри.

За п’ять років діяльності студентського наукового гуртка його учасники взяли участь у понад 30 науково-практичних конференціях, за результатами яких були опубліковані тези їх доповідей та статті. Щорічно наші студенти є учасниками і призерами Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями як бакалавра, так і магістра.

З 2017 року при кафедрі менеджменту створено науковий гурток аспірантів, що об’єднує здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії з менеджменту, які зацікавлення у розв’язанні складних управлінських проблем.  Керівник наукового гуртка аспірантів при кафедрі менеджменту  – доц. Чопко Н.С.  Учасники презентували свої дослідження на численних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах кафедри.