Інформація про кафедру

Історія кафедри

Кафедра менеджменту створена у березні 1998 року у складі 5 викладачів для забезпечення освітньо-професійної підготовки спеціалістів зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», а відтак – з бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Менеджмент організацій» за трьома спеціалізаціями: менеджмент  підприємницької діяльності, менеджмент туристичної індустрії, менеджмент природоохоронної діяльності.

На зазначених спеціальностях з 1997 року викладачами кафедри підготовлено велику кількість молодих фахівців – понад 2 тис. висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів з новим ринковим мисленням, що становить великий внесок у розвиток економіки країни.

У 2001 році під редакцією к.е.н. професора Яцури В.В. та за участю авторського колективу викладачів кафедри менеджменту побачив світ навчальний посібник «Основи менеджменту».

Поряд з підготовкою фахівців-управлінців кафедра здійснювала підготовку і викладацьких кадрів. Кількість викладачів кафедри щороку зростала за рахунок випускників аспірантури, які успішно захистили кандидатські дисертації. У період з 1998 року по 2007 аспірантура при кафедрі здійснювала підготовку кадрів за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління планування та регулювання економікою» з 2007 року – за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством». Сьогодні на кафедрі працює на штатній основі 19 викладачів.

Очолює кафедру менеджменту проф. Кундицький Олександр Олександрович.

Кафедра сьогодні

На кафедрі працює 19 викладач, зокрема 5 докторів наук, 11 – кандидатів економічних наук, доценти, 1 старший викладач, 3 асистентів, 2 з яких працюють за сумісництвом посад. Частка викладачів кафедри віком до 35 років становить понад 60 %. Кафедра підготувала 4 докторів, більш як 20 кандидатів економічних наук.

Викладачі кафедри займаються дослідженням проблем сучасного менеджменту. Розвиток наукової школи забезпечується насамперед за рахунок видання сучасних підручників і навчальних посібників, а також за рахунок використання, нових, інтерактивних методів ведення навчання.

Місія кафедри менеджменту – формування лідерів та  підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері менеджменту і адміністрування.