Юринець Зорина Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Тема кандидатської дисертації:

«Стратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України» за спеціальністю 08.02.03 – економіка та управління національним господарством, 2002 рік.

Тема докторської дисертації:

«Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2016 рік.

Сфера наукових інтересів: Саморозвиток та самовдосконалення, формування інноваційної стратегії та управління інноваційною діяльністю підприємств, організація праці менеджера.

Навчальні дисципліни:

  • «Управління інноваціями»
  • «Економіка і організація інноваційної діяльності»
  • «Порівняльний менеджмент»
  • «Контролінг»
  • «Самоменеджмент»
Юринець Зорина Володимирівна
Контактна інформація
Stay in Touch